نشانی :

 

تهران میدان قزوین ابتدای خیابان  قزوین  بازار  بزرگ پیچ و مهره فرجی شماره ۳۲۸

 

 

شماره تماس::

+۹۸۲۱۵۵۴۱۸۷۶۴
+۹۸۲۱۵۵۴۰۳۵۵۹
+۹۸۲۱۵۵۴۱۴۱۳۶

فکس::

+۹۸۲۱۵۵۴۲۶۱۴۵

کد پستی::

 

 

۱۳۳۶۶۱۴۹۸۷ 

 

تماس با ما

فرم تماس

قسمتهای ضروری*